Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ


 Процес за сътрудничество в Югоизточна ЕвропаПроцесът за сътрудничество в Югоизточна Европа е форум за дипломатически и политически диалог, в който участват Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Гърция, Република Македония, Република Молдова, Румъния, Сърбия, Република Турция, Хърватия, Черна гора.

Началото на инициативата е положено в София през юли 1996 г. на среща на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа, на която бе взето решение за развитието на дълготраен процес на многостранно сътрудничество между страните-участнички в следните четири области:
  • укрепване на стабилността, сигурността и добросъседството;
  • икономическото развитие;
  • хуманитарни, социални и културни въпроси;
  • правосъдие, борба с организираната престъпност, с незаконния трафик на наркотици и оръжие, и с тероризма.
България пое председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа с мандат от май 2007 г. до май 2008 г.


Документи

 
Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ,
Република България, София 1000, пл. "Княз Александър I" №1; тел. 939 3432, тел./факс 988 5021, email: [email protected]