Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ


 Укрепването на стабилността на региона е основен приоритет на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа


Министерският съвет утвърди програмата на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) през периода май 2007 г. – май 2008 г. и организационното й осигуряване.

Основен приоритет на българското председателство на ПСЮИЕ ще бъде укрепването на стабилността на региона и засилване на регионалното сътрудничество в тясно взаимодействие с Европейския съюз. Това ще става в контекста на осъществяваната в момента трансформация на регионалното сътрудничество в ЮИЕ и прилагането на принципа на "регионална принадлежност". В този смисъл важно направление в дейността на Българското председателство ще бъде работата по трансформирането на Пакта за стабилност и стартирането от началото на 2008 г. на дейността на Съвета за регионално сътрудничество (СРС).

България като страна-членка на ЕС и НАТО ще продължи да бъде силен поддръжник на европейската и евроатлантическата перспектива на страните от региона за утвърждаването му като регион на мир, стабилност, сигурност и добросъседско сътрудничество. Този въпрос, както и усилията за постигане на международно признато решение за статута на Косово, ще бъдат приоритетно разглеждани по време на предстоящите политически дискусии в рамките на българското председателство на ПСЮИЕ. Програмата му ще включва среща на държавните и правителствени ръководители на ПСЮИЕ, три срещи на министрите на външните работи, няколко заседания на Комитета на политическите директори на ПСЮИЕ и на Тройката на ПСЮИЕ на равнище политически директори.

По линия на парламентарното сътрудничество в ЮИЕ ще се проведе традиционната среща на председателите на парламентите на страните-участнички в ПСЮИЕ. От особен интерес ще бъде работата по създаването на Секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ. За негово седалище беше одобрена в края на март кандидатурата на София пред тези на Белград и Скопие.

Ще бъдат проведени и три министерски срещи по линия на ресорни министерства: на министрите на транспорта на страните от Централноевропейската инициатива и ПСЮИЕ на тема "Модернизиране и оптимизиране на транспортната инфраструктура по основните направления на трансевропейската транспортна мрежа", на министрите на отбраната на страните от ЮИЕ и на министрите на околната среда на страните от ЮИЕ.

Сред приоритетите в дейността на българското председателство са и развиване на публично-частното партньорство, активизиране на сътрудничеството с неправителствения сектор, както и повишаване на административния потенциал на страните от региона в контекста на една от петте приоритетни области на регионалното сътрудничество в ЮИЕ – изграждането на човешки капитал. В този смисъл българското председателство предвижда да организира форум съвместно с Балканския политически клуб и с подкрепата на Пакта за стабилност за ЮИЕ и Европейската комисия, който да посвети вниманието си на разработването на стратегически аспекти по въпросите на въвеждането на новите технологии и приноса в това отношение на научните изследвания, образованието, бизнеса и държавната администрация.

В рамките на българското председателство се предвижда да стартира изграждането на Регионален енергиен информационен център със седалище в София.

Друг въпрос, който ще бъде предмет на внимание от страна на българското председателство, е бъдещото развитие на Здравната мрежа на страните от ЮИЕ в рамките на досегашната Инициатива за социална кохезия по Пакта за стабилност и осигуряване на политическа подкрепа от ПСЮИЕ за включването й към СРС. България като председател на Мрежата през първата половина на 2007 г. беше домакин на 16-ата регионална среща на политическите и координатори (София, 21-23 юни).

През февруари 2008 г. ще се проведе Кръгла маса на ръководителите на туристическите администрации на страните от ЮИЕ, организирана от Държавната агенция по туризъм. София ще бъде домакин на 8-9 април 2008 г. и на Пролетната годишна среща на Инициативата за превенция и готовност при бедствия (DPPI).

С приетото днес правителствено постановление се създава Координационен комитет, ръководен от заместник-министъра на външните работи Любомир Кючуков, който ще координира дейностите по подготовката на българското председателство на ПСЮИЕ през периода май 2007 г. – май 2008 г.

ПСЮИЕ е форум за дипломатически и политически диалог с цел задълбочаване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, в който участват Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Молдова, Република Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и Хърватия. Началото на инициативата е положено на Софийската среща на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа (6-7 юли 1996 г.). На Срещата на върха на 11 май 2007 г. в Загреб България пое официално председателството на ПСЮИЕ от Хърватия за една година.
Документи

 
Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в ЮИЕ,
Република България, София 1000, пл. "Княз Александър I" №1; тел. 939 3432, тел./факс 988 5021, email: [email protected]